Copyright

Van Moerkerke bvba is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande en schriftelijke goedkeuring, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden. Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen met info at vanmoerkerke . be.

 

Aansprakelijkheid

Deze website werd gecreëerd om een algemene informatie te geven aan de bezoeker, en de website zal of kan regelmatig worden bijgewerkt. De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. Van Moerkerke bvba wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van de website.

 

Hyperlink

Van Moerkerke bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt verwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen.

 

Interesse of vragen?  Contacteer ons!