Uw persoonsgevens worden opgenomen in de bestanden van Van Moerkerke bvba. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de klantenadministratie en met het oog op gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten U beschikt over een inzage- en correctierecht. 

Interesse of vragen?  Contacteer ons!